Arbeid & Gezondheid

Specialistische medische advisering

Onze verzekeringsartsen geven deskundig advies over de mogelijkheden voor werk in relatie tot ziekte, in de verschillende fasen van het arbeidsongeschiktheids proces. 

Wij adviseren over de geleverde re-integratie-inspanningen van de werkgever, juridische zaken en gerechtelijke geschillen.
Deze dienstverlening is gericht op het adviseren van onder andere bedrijfsartsen, casemanagers en juristen voor mensen die (langdurig) ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn.

Wij bieden snel toegankelijk onderzoek, zonder wachtlijsten. 

Een juiste diagnose met vastgestelde beperkingen is het startpunt van een succesvolle re-integratie en van snel herstel in werk. Daarom besteden wij extra aandacht aan diagnostiek.

Gesprekken vinden plaats op onze behandellocaties in o.a. Rotterdam, Hoofddorp, Utrecht en Den Bosch.

Belastbaarheidsonderzoek in uitvoering door een medisch specialist.

Medisch belastbaarheidsonderzoek

Dit belastbaarheidsonderzoek biedt duidelijkheid over de gezondheidsklachten en medische beperkingen in relatie tot ziekte.

De aard en ernst van de problematiek wordt vastgesteld, de beperkingen worden in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) vermeld en er wordt inzicht gegeven over mogelijke belemmerende factoren voor de re-integratie en het voorkomen van een terugval in dezelfde oorzaak voor het verzuim.

Zoals bij: 

  • psychisch verzuim (stress, lichte angstklachten, werkgerelateerde problematiek)
  • complex psychisch verzuim (PTSS, persoonlijkheidsstoornissen of bij langdurig verzuim)
  • burn-out
  • cognitieve klachten
  • fysieke problematiek

Verzekeringsgeneeskundige expertise

Met een verzekeringsgeneeskundige expertise adviseren wij verzekeraars, werkgevers en werknemers in verschillende fasen van het arbeidsongeschiktheidsproces. Wij adviseren over de geleverde re-integratie-inspanningen van de werkgever, juridische zaken en gerechtelijke geschillen. 

Zoals:

  • WIA-herbeoordeling
  • WGA beoordeling
  • bezwaar en beroeps procedures
  • loonsanctie

Interprofessioneel expertise onderzoek

De samenwerking tussen de verzekeringsarts en psychiater staat centraal bij dit interprofessionele expertise onderzoek. Door zorgvuldige psychische diagnostiek bij onduidelijke psychische klachten en herhaaldelijk verzuim kunnen wij gerichte behandel- en re-integratieadviezen bieden. 

Met dit onderzoek wordt er vastgesteld of er sprake is van ziekte en/of gebrek en of dit leidt tot beperkingen. Dit wordt vertaald in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Tevens wordt er gericht advies gegeven over passende behandeling.

Een juiste diagnose met vastgestelde beperkingen is het startpunt van een succesvolle re-integratie en van snel herstel in werk. 

Belastbaarheidsonderzoek in uitvoering door een medisch specialist.

Onze werkwijze

Aanmelding

Je bedrijfsarts, casemanager/HR-adviseur of advocaat kan je aanmelden bij de verzekeringsarts van PrioCura.

Beoordeling

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van alle benodigde medische informatie kun je bij ons terecht voor het spreekuur. Het doel is het stellen van de juiste beperkingen en het geven van een advies voor terugkeer naar werk.

Medisch advies

Wij stellen een medisch advies op waarmee duidelijk wordt wat jouw mogelijkheden zijn in werk. De uitkomst van het advies spreken we natuurlijk uitgebreid met je door.

Medisch belastbaarheids
onderzoek

Dit onderzoek biedt duidelijkheid over de gezondheidsklachten en medische beperkingen in relatie tot ziekte. Hierdoor is er snellere werkhervatting en wordt terugval voorkomen.

Verzekeringsgeneeskundige
expertise

Wij objectiveren beperkingen in relatie tot ziekte, dit in het kader van re-integratie, ziektewet/WIA, AOV, juridische zaken en gerechtelijke geschillen. De vastgestelde beperkingen worden vertaald naar de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).

Interprofessioneel expertise onderzoek

De samenwerking tussen de verzekeringsarts en psychiater staat centraal. Door zorgvuldige psychische diagnostiek bij stagnerende re-integratie, onduidelijke psychische klachten en herhaaldelijk verzuim kunnen wij gerichte behandel- en re-integratieadviezen bieden.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie