Bedrijfspsychiatrie

Advisering en expertise over psychische gezondheid

PrioCura Bedrijfspsychiatrie ondersteunt bedrijven, verzekeraars en rechtbanken bij vraagstukken op het gebied van psychiatrische stoornissen. Gesprekken vinden plaats op onze behandellocaties in o.a. Rotterdam, Hoofddorp, Utrecht en Den Bosch.

Met de PrioCura bedrijfspsychiaters zijn werkgevers verzekerd van directe psychische advisering voor uw werknemers met psychische klachten. Wij werken gegarandeerd zonder wachtlijsten. Daardoor hebt u als werkgever eerder duidelijkheid en korter doorlopende loonkosten.

En uw werknemer krijgt direct de benodigde aandacht, waarmee de kans op herstel groter wordt.

Op het gebied van arbo-curatief samenwerken met bedrijfsartsen bieden wij advisering aan bedrijfsartsen voor werknemers met psychische klachten of psychisch verzuim. Op aanvraag nodigen wij een werknemer uit en stellen wij vast of er sprake is van een psychiatrische stoornis, welke interventies ingezet kunnen worden om herstel en re-integratie te bevorderen en of er behandeling noodzakelijk is. Indien mogelijk bieden wij behandeling aan vanuit de Polikliniek.

Onze diensten

Behandeling

Indien uit het interventieadvies een indicatiestelling volgt waarbij een vervolg bij PrioCura Polikliniek mogelijk is, dan kunnen wij hiermee over het algemeen snel beginnen. Een vervolg kan bestaan uit behandeling of uit diagnostiek. Het traject wordt uitgevoerd door één van onze psychiaters.

Interventieadvies

Het doel van een interventieadvies is het bevorderen van herstel en re-integratie bij psychisch verzuim. Ook kan een interventieadvies worden ingezet om verzuim te voorkomen bij werknemers met psychische klachten. Onze psychiaters doen verslag van hun bevindingen in een rapportage.

Expertise

Een psychiatrisch expertise onderzoek heeft als doel het medisch objectiveren van stoornissen, klachten en beperkingen van het functioneren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater, volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportages (NVMSR).

Coaching - Grensoverschrijdend gedrag

Gelukkig neemt aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer toe. Daarmee is het publicitair en imagorisico voor uw organisatie nog niet weg. PrioCura zet klinisch psychologen en psychiaters in om het management te dit gedrag te herkennen en signaleren en werknemers die dit gedrag te vertonen, te helpen dit gedrag in kaart te brengen en dit te veranderen.

De ervaringen van onze opdrachtgevers

Masterclass volgen

Arbocuratieve samenwerking op het gebied van psychiatrie draait voor een belangrijk deel uit kennisoverdracht. Wij organiseren dan ook meerdere malen per jaar geaccrediteerde masterclasses om de deskundigheid van bedrijfsartsen, arboartsen, maar ook casemanagers en arbodeskundigen te bevorderen.

Agenda

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie