Aanmelden bij PrioCura

Aanmelden


Aanmelding vindt uitsluitend plaats via beveiligd e-mail programma ZIVVER. Onderaan de aanmeldpagina is er een knop te vinden waarmee dat programma zich opent en waarmee u uw aanmelding kunt formuleren en versturen. U dient er zelf zorg voor te dragen dat u per specifieke dienst de daarvoor benodigde informatie opneemt. Dan kunt u denken aan een verwijsbrief, bedrijf/naam/&functie opdrachtgever, privé e-mail adres alsmede mobiele nummer en geboortedatum van de zieke werknemer, werkgeversspecifieke informatiewensen (personeelsnummer, afdeling werknemer, opdrachtnummer), et cetera.

Aanmeldingen voor de diensten van Priocura worden altijd ingediend bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie.

Ingeval van Psychiatrisch consult, Korte interventie en sGGZ behandeling bemiddelt PrioCura Bedrijfspsychiatrie naar sGGZ-instelling PrioCura Polikliniek, die de feitelijke diagnostiek, indicatiestelling en behandeling uitvoert.

PrioCura bedrijfspsychiatrie

Onze mogelijkheden

Behandeling

Indien uit het interventieadvies een indicatiestelling volgt waarbij een vervolg bij PrioCura Polikliniek mogelijk is, dan kunnen wij hiermee over het algemeen snel beginnen. Een vervolg kan bestaan uit behandeling of uit diagnostiek. Het traject wordt uitgevoerd door één van onze psychiaters.

Interventieadvies

Het doel van een interventieadvies is het bevorderen van herstel en re-integratie bij psychisch verzuim. Ook kan een interventieadvies worden ingezet om verzuim te voorkomen bij werknemers met psychische klachten. Onze psychiaters doen verslag van hun bevindingen in een rapportage.

Expertise

Een psychiatrisch expertise onderzoek heeft als doel het medisch objectiveren van stoornissen, klachten en beperkingen van het functioneren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater, volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportages (NVMSR).

Belastbaarheidsonderzoek

Een bestendig, kwalitatief onderbouwd belastbaarheidsonderzoek zonder wachttijd. Wij geven in duidelijke taal een bruikbaar overzicht van de kansen op werk. Doel is meer inzicht te geven in het feitelijk functioneren. Bij het opstarten van werkhervatting, ter voorkoming van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid), of als fundament voor arbeidsongeschiktheidsclaims.

Coaching - Grensoverschrijdend gedrag

Gelukkig neemt aandacht voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer toe. Daarmee is het publicitair en imagorisico voor uw organisatie nog niet weg. PrioCura zet klinisch psychologen en psychiaters in om het management te dit gedrag te herkennen en signaleren en werknemers die dit gedrag te vertonen, te helpen dit gedrag in kaart te brengen en dit te veranderen.

Werkgeversbijdrage

De werkgever betaalt maximaal € 1.500 (geen BTW verschuldigd) voor de eerste acht tot tien  behandeluren. Dit is de aanvulling op het bedrag dat de werknemer van zijn of haar zorgverzekering vergoed krijgt, tot het Nza-tarief dat wij de werknemer in rekening brengen.  Indien werkgever ervoor kiest niet bij de zorgverzekeraar van werknemer te laten declareren, dan is de investering maximaal € 3.200 (geen BTW verschuldigd)

Connect2work

De interventie van PrioCura, in combinatie met ons Connect2Work werkgeverspakket (‘C2W’), is gericht op het voorkomen van uitval van medewerkers. Werk is een integraal onderdeel van de interventie. De werkgerichte interventie C2W bestaat uit vijf werk gerelateerde onderdelen.

Snel beginnen

Een snelle start met aan het begin van de behandeling korte opeenvolging van sessies zorgt voor een aantoonbaar beter resultaat waar het gaat om klachtenvermindering en werkhervatting.

Preventie psychisch verzuim

Vroegtijdig herkennen van signalen van psychische aandoeningen zorgt voor snellere opvolgacties en daarmee het voorkomen van het verergeren van de aandoening. HR-medewerkers maar ook lijnmanagers worden door ons uitgenodigd voor workshops en masterclasses om juist deze signaalfunctie in de praktijk uit te voeren.

Voorgesprek werkgever

Voorafgaand aan de interventie neemt het team van PrioCura contact op met de werkgever /casemanager voor afstemming over mogelijke bijzonderheden in de werksituatie.

Medische rapportage bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt na elke vijfde behandelsessie een uitgebreide rapportage over het behandelplan en de voortgang van de cliënt in het behandeltraject.

Procesinformatie werkgever/casemanager

De werkgever/casemanager wordt doorlopend geïnformeerd over de werkwijze van PrioCura en de voortgang van het traject zoals sessiedata en vervolgstappen. Dit betreft uitsluitend niet medische informatie.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie