Belastbaarheidsonderzoek

9,2 met 18 reviews

Belastbaarheidsonderzoek

In dit belastbaarheidsonderzoek wordt de aard en ernst van de problematiek vastgesteld, de beperkingen worden in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) vermeld. 

Ook wordt er inzicht gegeven over mogelijke belemmerende factoren voor de re-integratie en het voorkomen van een terugval in dezelfde oorzaak voor het verzuim.

Medisch belastbaarheidsonderzoek

PrioCura is specialist in medisch belastbaarheidsonderzoek en wij bieden verschillende soorten medische belastbaarheidsonderzoeken aan. Deze onderzoeken bieden duidelijkheid over de gezondheidsklachten en medische beperkingen in relatie tot ziekte.

Bij psychisch verzuim, zoals stress klachten, lichte angstklachten of werkgerelateerde problematiek verrichten wij een onderzoek samen met de psychiater. De werknemer wordt door de verzekeringsarts en de psychiater eenmaal beoordeeld. Er wordt standaard vooraf een vragenlijst afgenomen.

Complexe problematiek of burn-out

Als er complexe psychische problematiek speelt, zoals bij PTSS, persoonlijkheidsstoornissen of bij langdurig of herhaaldelijk verzuim, dan wordt het medisch belastbaarheidsonderzoek verricht door een verzekeringsarts en een psychiater. De psychiater ziet de werknemer in dit geval tweemaal. Er wordt standaard vooraf een vragenlijst afgenomen.

Is er sprake van burn-out klachten, waarbij mensen klachten ervaren van vermoeidheid, een uitgeput gevoel en concentratie problematiek dan kunnen wij vaststellen of er sprake is van ziekte en/of gebrek en of dit leidt tot beperkingen in de FML.

Uitval met psychische klachten

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Dit onderzoek wordt verricht om de fysieke en mentale mogelijkheden te beoordelen.

Het doel is om te bepalen in hoeverre iemand in staat is taken te verrichten die specifiek voor het werk benodigd zijn. Er wordt een rapport opgesteld en een FML.

Dit rapport kan worden gebruikt door werkgevers, verzekeringsmaatschappijen, arbeidsdeskundigen en medische professionals om beslissingen te nemen over arbeidsmogelijkheden, re-integratie op de werkplek en arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen.

De werkgever krijgt een rapport zonder medische inhoud.

Wat is complexe problematiek?

  • Langdurig verzuim
    Als verzuim langer dan 3 tot 6 maanden duurt.
  • Terugkerend verzuim
    Als er in de afgelopen jaren meerdere keren sprake is geweest van verzuim met psychische klachten.
  • Aanhoudend verzuim
    Verzuim dat langer duurt ondanks dat al een of meerdere interventies of behandelingen zijn uitgevoerd.

Ervaringen belastbaarheidsonderzoek

Over het algemeen is het ondergaan van een belastbaarheidsonderzoek een positieve ervaring voor werknemers.

Omdat het hen de mogelijkheid biedt om een objectieve beoordeling te krijgen van hun mogelijkheden en om gerichte aanbevelingen te krijgen om hun prestaties op het werk te verbeteren.

Werkwijze

Werkwijze belastbaarheids onderzoek

Bij complexe problematiek duurt een onderzoek vier uur, bij een regulier onderzoek ongeveer één uur.

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met een psychiater en een verzekeringsarts. Er wordt een advies opgesteld, gebaseerd op de psychiatrische inzichten en het verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

Indien het belastbaarheidsonderzoek wordt verricht als onderdeel van het re-integratieproces dan is deelname hieraan verplicht. 

Het is goed om te weten dat er geen medische informatie wordt gedeeld met de werkgever, er wordt een apart rapport opgesteld met de uitkomsten van de belastbaarheid, maar zonder vermelding van de medische oorzaak.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie