Dienstenoverzicht

Diensten

Onze diensten

Onze onderzoeken worden verricht door medisch specialisten, door een psychiater of een verzekeringsarts. Wij richten ons op psychisch verzuim en verhelderen de beperkingen in relatie tot de psychische ziekte. Hierdoor kan er een gerichte en passende re-integratie worden opgezet met aanvullende behandeladviezen.

Belastbaarheidsonderzoek

Wij bieden verschillende medische belastbaarheidsonderzoeken aan. Deze onderzoeken bieden duidelijkheid over de gezondheidsklachten en medische beperkingen in relatie tot ziekte. En wij hebben geen wachtlijst!

In dit onderzoeken wordt de aard en ernst van de problematiek vastgesteld, de beperkingen worden in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) vermeld en er wordt inzicht gegeven over mogelijke belemmerende factoren voor de re-integratie en het voorkomen van een terugval in dezelfde oorzaak van het verzuim.

Dit onderzoek biedt jou als werkgever inzicht in de mogelijke inzetbaarheid van de werknemer en geeft inzichten over interventies en adviezen om een werknemer snel te laten herstellen.

Een belastbaarheidsonderzoek kan aangevraagd worden bij:

  • psychisch verzuim
  • burn-out
  • COVID-19
  • cognitieve klachten
  • energetische beperking (urenbeperking)
Belastbaarheidsonderzoek in uitvoering door een medisch specialist.
Interventie advies door een psychiater

Interventie advies

Een gedegen en spoedig interventie advies door een psychiater is van belang om langdurige uitval te voorkomen bij psychisch verzuim.

Wij geven een interventie advies indien er behoefte is  aan een snel en specialistisch advies op het gebied van re-integratie bij psychische stoornissen. Wij geven de bedrijfsarts handvaten om het herstel te versnellen.

Dit interventie advies vormt de basis voor snelle en adequate behandeling en zorgt voor sneller herstel en re-integratie. PrioCura is daarin gespecialiseerd.

Specialismen

Verzekeringsgeneeskunde

Onze medische onderzoeken geven helderheid over arbeidsvermogen, bijvoorbeeld als re-integratie vastloopt of als er onzekerheid is over verdere stappen. Onze verzekeringsartsen werken nauw samen met psychiaters en (neuro)psychologen.

Psychiatrie

Onze specialisten besteden extra aandacht aan diagnostiek en voeren uitsluitend evidence-based behandelingen uit. Wij zijn gespecialiseerd in complexe of ernstige psychiatrische stoornissen.

Neuropsychologisch
onderzoek

Onze ervaren neuropsychologen voeren uitgebreide tests en evaluaties uit om een diepgaand inzicht te krijgen in de cognitieve vaardigheden en gedragsmatige reacties van uw cliënten. Hiermee wordt de werknemer geholpen om weer optimaal te kunnen functioneren op het werk en in het dagelijks leven.

Expertise onderzoek, verzekeringsarts in gesprek met client/betrokkene

Verzekeringsgeneeskundige expertise

Met een verzekeringsgeneeskundige expertise ondersteunen wij werkgevers en werknemers in verschillende fasen van het arbeidsongeschiktheidsproces. Wij adviseren over de geleverde re-integratie-inspanningen van de werkgever, juridische zaken en gerechtelijke geschillen.

  1. Re-integratie-inspanningen: Het bieden van hulp bij het repareren en verkorten van loonsancties in gevallen waar het UWV heeft vastgesteld dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Dit helpt werkgevers om alsnog de nodige stappen te ondernemen om aan de re-integratieverplichtingen te voldoen.
  2. Bezwaarzaken en juridische bijstand: Wij geven een second opinion indien er geen consensus bestaat over de uitkomsten van een WIA-beoordeling of bij het betwisten van een loonsanctie.
  3. Onderzoek van (ex-)werknemers: Het onderzoeken van (ex-) werknemers die zijn ingestroomd in de WGA en indien nodig een herbeoordeling aan te vragen.
  4. Gerechtelijke deskundige: wij hebben expertise op het gebied van sociale verzekeringen.

Psychiatrische expertise

Als bedrijfsartsen staat u vooraan als het gaat om het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers.

De psychiatrische expertise zal u helpen om vroegtijdig psychische problemen te identificeren, passende interventies voor te stellen en het herstel van uw werknemers te bevorderen.

Interventie advies door een psychiater

Neuropsychologisch onderzoek

Het belang van een grondige evaluatie van cognitieve functies en gedrag is groot. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij het bieden van de best mogelijke zorg voor uw cliënten.

Onze ervaren neuropsychologen voeren uitgebreide tests en evaluaties uit om een diepgaand inzicht te krijgen in de cognitieve vaardigheden en gedragsmatige reacties van uw cliënten. Of het nu gaat om het diagnosticeren van problemen, het opstellen van behandelplannen, of het bieden van gerichte interventies, wij bieden op maat gemaakte benaderingen die de unieke behoeften van elke cliënt ondersteunen. Door samen te werken met onze psychiaters en verzekeringsartsen kunnen we een verschil maken in het leven van uw cliënten en hun algehele welzijn bevorderen.

Door gebruik te maken van neuropsychologisch onderzoek kan de werknemer weer optimaal functioneren op het werk en in het dagelijks leven.

 

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie