Interventie advies

9,2 met 18 reviews

Verzuimconsult

Arbeidsverzuim vraagt om een specialistische aanpak met een open blik. Er zijn invaliderende klachten. Dat soort klachten hebben altijd meerdere oorzaken. Een zorgvuldige analyse vooraf geeft een effectieve interventie.

Psychisch verzuim

Psychische klachten en symptomen zijn een functie van biologische factoren, temperament en persoonlijkheid, de persoonlijke ontwikkeling en blootstelling aan omgevingsfactoren. Kennis van al deze zaken is noodzakelijk om een effectieve interventie te kunnen indiceren. Invaliderende klachten verdienen specialistische aandacht.

Wanneer een interventie-advies?

Een regulier interventie advies kan het beste zo snel mogelijk worden ingezet. Dat is bij voorkeur binnen 3 maanden na het ontstaan van ernstige psychische klachten die leiden tot verzuim.

Een interventieadvies helpt wanneer er onduidelijkheid is over de aard en ernst van psychische klachten en wanneer de bedrijfsarts zich afvraagt welke interventies leiden naar de snelste weg voor herstel, re-integratie en duurzaam functioneren.

Hoelang duurt een interventie
advies?

Wij nodigen de werknemer gemiddeld binnen 10 werkdagen uit voor het onderzoek. Het onderzoek duurt een uur tot maximaal anderhalf uur. Binnen een week sturen wij de rapportage naar de werknemer toe.

Wij vragen de werknemer altijd om toestemming voor verzending aan de bedrijfsarts. 

Uitval met psychische klachten

Onderzoek bij psychisch verzuim

Psychische klachten komen veel voor en het wordt steeds moeilijker voor mensen om hulp te vinden binnen de GGZ. De wachtlijsten zijn namelijk enorm. Werknemers die uitvallen met psychische klachten vinden hulp bij hun bedrijfsarts.
Wij helpen de bedrijfsarts met het onderzoeken van deze klachten. Door gebruik te maken van ons interventie-advies wordt de werknemer met psychische klachten altijd binnen 2 weken onderzocht door een specialist (psychiater of klinisch psycholoog). Het resultaat van het interventie-advies is dat werknemer, werkgever en bedrijfsarts geholpen zijn.

Wat is complexe problematiek?

  • Langdurig verzuim
    Als verzuim langer dan 3 tot 6 maanden duurt.
  • Terugkerend verzuim
    Als er in de afgelopen jaren meerdere keren sprake is geweest van verzuim met psychische klachten.
  • Aanhoudend verzuim
    Verzuim dat langer duurt ondanks dat al een of meerdere interventies of behandelingen zijn uitgevoerd.

Hoelang duurt een interventie
advies?

Wij nodigen de werknemer gemiddeld binnen 10 werkdagen uit voor het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op meerdere momenten.
Er zijn afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek 2 of 3 onderzoeks-momenten. Gemiddeld ligt er een week tussen.
De afspraken duren minimaal 1 uur en maximaal 2 uur.
Binnen twee weken na het laatste onderzoek sturen wij de rapportage naar de werknemer toe.
Wij vragen de werknemer altijd om toestemming voor verzending.
complexe problematiek

Interventie advies bij complexe problematiek

Bij complexe problematiek is er een grotere investering in onderzoek en tijd nodig om een goed onderbouwd advies voor een effectieve interventie te geven. Bij psychisch verzuim is er altijd sprake van meerdere oorzaken. Bij complexe problematiek is het belangrijk om alle omstandigheden en factoren in kaart te brengen.
Psychische klachten en symptomen zijn wat we aan de buitenkant aan iemand zien en wat diegene over zichzelf aan ons kan vertellen. Het objectief meten van psychische klachten en symptomen is niet mogelijk. Toch helpt een zogenaamde “klachtgerichte” aanpak van psychische klachten en symptomen in de meerderheid van de gevallen heel goed. 

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie