Neem contact op

Contactformulier

Heeft u een vraag? Vul hieronder het contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Het interventieadvies bestaat uit een afspraak van 1 tot 1,5 uur met een van onze artsen en heeft als doel het bevorderen van herstel en re-integratie bij psychisch verzuim. Ook kan een interventieadvies worden ingezet om verzuim te voorkomen bij werknemers met psychische klachten.

De kosten voor het Interventie Advies worden geheel betaald door de werkgever. Indien er een positief advies wordt gegeven voor behandeling binnen Priocura Polikliniek, kan uw bedrijfsarts óf uw huisarts u verwijzen. Uw werkgever wordt in dat geval gevraagd om de kosten voor de eerste 10 uren aan te vullen tot het maximale NZA tarief. Bij een eventueel vervolgtraject betaalt u dan alleen de kosten van het eigen risico van uw zorgverzekeraar en het bedrag dat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Uw bedrijfsarts stellen wij, als u daar toestemming voor geeft, op de hoogte van uw medische informatie. Zo kan hij of zij u op de beste manier begeleiden bij herstel, aanpassingen of re-integratie. Door uw werkgever alleen op de hoogte te houden van niet-medische zaken, weet uw werkgever dat u snel de juiste hulp krijgt.

Zorg binnen Priocura

Priocura Poliklinische psychiatrie biedt zonder wachtlijsten gespecia- liseerde GGZ zorg. Onderdeel van het interventieadvies is bekijken of iemand geholpen kan worden met behandeling binnen de Polikliniek. Lichte psychische problematiek wordt niet behandeld binnen de Polikliniek. Een werknemer kan wel geholpen worden wanneer er sprake is van ernstige en complexe problematiek, als er al een behandeling bin- nen de basis-GGZ heeft plaatsgevonden zonder resultaat, als er sprake is van meerdere stoornissen of wanneer er sprake is van lichamelijke aandoeningen die een invloed hebben op het psychisch functioneren.

Én als de aangewezen behandeling binnen de Polikliniek geboden kan worden:

  • EMDR bij de behandeling van enkelvoudig trauma
  • Behandeling van stemmingsstoornissen
  • Behandeling van angststoornissen
  • Behandeling van ADHD

Óf als er een complexe diagnostische vraag ligt:̈ Diagnostiek van ADHD

Diagnostiek bij onbegrepen lichamelijke klachten”

Verminderde energetische belastbaarheid verwijst naar een situatie waarin een persoon beperkte energiereserves heeft of moeite heeft om hun energie-effectief te gebruiken bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Deze term wordt vaak gebruikt in de context van gezondheidsproblemen, zoals chronische ziekten, lichamelijke aandoeningen, mentale gezondheidsproblemen of vermoeidheidssyndromen.

In een FML worden verschillende aspecten van het functioneren van een persoon beschreven, met name gericht op werkgerelateerde activiteiten. Het doel van een FML is om de functionele mogelijkheden en beperkingen van een individu in kaart te brengen als gevolg van gezondheidsproblemen. Het kan dienen als basis voor het vinden van geschikte werkzaamheden of het aanpassen van de werkplek om aan de behoeften te voldoen.

Zorgverzekering en betaling

De zorg van PrioCura Polikliniek valt meestal onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet en kan dus worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Uw werkgever vult dit tot 100% aan. PrioCura Polikliniek faciliteert dat door een contract daarover met uw werkgever af te sluiten.

PrioCura Polikliniek heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er alleen zogenaamde niet-gecontracteerde zorg wordt geboden. Afhankelijk van uw polis, wordt een percentage van het behandeltarief door de zorgverzekeraar vergoed. Uw werkgever vult dit tot 100% aan. Om uw werkgever te kunnen informeren over de niet vergoede kosten van de behandeling dient u ons direct na ontvangst een afschrift van de afrekening van uw zorgverzekeraar te overleggen. Alleen dan is de werkgever verplicht de niet vergoede kosten te betalen.

PrioCura Polikliniek heeft het versturen en incasseren van haar facturen uitbesteed aan Infomedics, net zoals bijvoorbeeld huisartsen en tandartsen dat doen. Dat neemt niet weg dat u bij vragen en/of opmerkingen het beste direct met ons contact opneemt, bij voorkeur via [email protected].

U hoeft uitsluitend het door uw zorgverzekeraar vergoede bedrag te betalen. Let op, u mag een eventuele inhouding eigen risico niet in mindering brengen op dit bedrag.

Infomedics stuurt behalve een factuur ook een betaallink voor het volledige bedrag. Dat hoeft u uitsluitend te voldoen wanneer u 100% van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt. Dat is het geval bij zgn. restitutiepolissen. In alle andere gevallen moet u het door uw zorgverzekeraar vergoede bedrag handmatig overmaken aan Infomedics. De betaalgegevens staan op de factuur.

U kunt bij Infomedics eenvoudig een betalingsuitstel van enkele weken aanvragen, indien u niet binnen de standaard betalingstermijn van 30 dagen kunt betalen. Daarnaast is een betalingsregeling mogelijk, waarbij de kosten over verschillende maanden gespreid kunnen worden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat u de afrekening van uw zorgverzekeraar direct aan ons stuurt. Dan kunnen wij de werkgeversbijdrage overmaken, zodat het juiste (lagere) te betalen bedrag voor de betalingsregeling overblijft.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie