Polikliniek

Specialistische GGZ-instelling

PrioCura Polikliniek is een instelling voor specialistische GGZ. Wij werken binnen de monodisciplinaire setting met psychiaters, klinisch psychologen en GZ-psychologen. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische aandoeningen. Werknemers van bij ons aangesloten werkgevers kunnen bij ons terecht.

Wij bieden geen behandeling voor burn-out of lichte problematiek die binnen de basis GGZ behandeld dient te worden.

Wij bieden snel toegankelijke psychische zorg. Zonder wachtlijsten dus. Snel, discreet en effectief. Gesprekken vinden plaats op onze behandellocaties in o.a. Rotterdam, Hoofddorp, Utrecht en Den Bosch.

Een juiste diagnose is het startpunt van een succesvolle behandeling en van snel herstel. Daarom besteden wij extra aandacht aan diagnostiek.

Alleen evidence-based behandelingen worden aangeboden. Wij volgen hierbij de meest actuele en relevante richtlijnen voor de behandeling van psychische stoornissen.

Wij hebben een behandelaanbod voor de meeste psychiatrische aandoeningen. Behandeling door PrioCura Polikliniek is mogelijk als er sprake is van complexe problematiek die past binnen de monodisciplinaire setting van PrioCura. Ook is samenwerking met andere instellingen en disciplines mogelijk bij hoog complexe problematiek. Er moet daarnaast sprake zijn van een DSM-5 stoornis waarvan behandeling door de ziektekostenverzekeraar wordt vergoed.

Belastbaarheidsonderzoek in uitvoering door een medisch specialist.

Wij zijn er voor jou

Voor werknemer/patiënt

Je bedrijfsarts of huisarts kan je aanmelden bij de bedrijfspsychiater van PrioCura Polikliniek. Binnen 10 werkdagen kun je bij ons terecht voor de eerste sessie. Het doel is het stellen van de juiste diagnose en het geven van een behandeladvies.

Voor bedrijfsarts

Wij stellen de psychiatrische zorg direct beschikbaar door zoveel mogelijk bij te dragen aan arbocuratieve samenwerking. Wij zijn laagdrempelig beschikbaar voor de bedrijfsarts, door de bedrijfsarts waar mogelijk te betrekken in de behandeling en door het aanbieden van deskundigheidsbevordering.

Voor werkgever

PrioCura Bedrijfspsychiatrie wil de psychische gezondheid van werknemers bevorderen. Wij bieden snel toegankelijke psychische zorg. Zonder wachtlijsten dus. Snel, discreet en effectief. De werkgever kan gemakkelijk zijn werknemer bij ons aanmelden voor diagnostiek, behandeling en advies.

Onze werkwijze

Aanmelding

Je bedrijfsarts of huisarts kan je aanmelden bij de bedrijfspsychiater van PrioCura Polikliniek.

Diagnose

Binnen 10 werkdagen kun je bij ons terecht voor de eerste sessie. Het doel is het stellen van de juiste diagnose en het geven van een behandeladvies.

Behandeling

En als het mogelijk is, dan starten we tijdens de eerste gesprekken al met behandelen. Het behandeladvies spreken we natuurlijk uitgebreid met je door.

Verzekeringsdekking

De zorg van PrioCura Polikliniek valt onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars zullen niet alle kosten vergoeden. Indien u vanuit uw werkgever bent aangemeld, betaalt uw werkgever de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed of een deel daarvan. In sommige gevallen is van tevoren toestemming van uw zorgverzekeraar noodzakelijk (via een zogenaamde machtiging). Wij zullen u altijd zo goed mogelijk informeren hierover maar raden u ook aan om zelf uw verzekeringsvoorwaarden te controleren.

Wil je meer informatie?

Verwijzing

Indien uit een interventieadvies is gebleken dat er sprake is van een stoornis die behandeld kan worden binnen Priocura, kan jouw bedrijfsarts je verwijzen naar onze polikliniek.

Behandeling

Binnen 10 werkdagen kun je bij ons terecht. We maken dan verdere afspraken over de behandeling en beginnen daar direct mee als dat kan. Deze afspraken leggen we vast in het behandelplan.

Communicatie

Als je daarvoor toestemming geeft, stellen we de huisarts en de bedrijfsarts op de hoogte van het begin van de behandeling en het afsluiten daarvan. Jouw werkgever geven we nooit medische informatie.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie