Invaliderende klachten verdienen specialistische aandacht.

Overhaaste diagnostiek van burn-out, ADHD en autisme maskeert vaak onderliggende problematiek die een specifieke behandeling behoeft. De gevolgen van onderbehandeling zijn desastreus voor de werknemers en patiënten die dat overkomt. Zich manifesterende symptomatologie is een functie van biologische factoren, temperament en persoonlijkheid, de persoonlijke ontwikkeling en blootstelling aan omgevingsfactoren. Kennis van al deze zaken is noodzakelijk om een effectieve interventie te kunnen indiceren. Invaliderende klachten verdienen specialistische aandacht.

Neem bijvoorbeeld de casus van een vrouw met post-partum depressie, verkeerd gediagnosticeerd als burn-out, wat resulteerde in een jaar van onnodig lijden. Of een man van in de veertig, wiens onbehandelde depressie, slaapapneu en morbide obesitas als ADHD en autisme werden bestempeld, met twee jaar ziekteverzuim tot gevolg.

Invaliderende klachten hebben altijd meerdere oorzaken en er zijn altijd meerdere instandhoudende factoren. We hebben alleen kans tegen invaliderende klachten als we adequaat onderzoek verrichten, bereid zijn alle factoren in overweging te nemen, dan pas een diagnose stellen en pas daarna overgaan tot het indiceren en uitvoeren van een interventie.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie