Direct de beste psychische zorg

Dus zonder wachtlijsten en met voldoende tijd en aandacht voor een zorgvuldige diagnose en behandeling. Gericht op spoedig herstel, dus geen ellenlange behandeltrajecten. Daar profiteert de werkgever en de werknemer van. Gesprekken vinden plaats op onze behandellocaties in o.a. Rotterdam, Hoofddorp, Utrecht en Den Bosch. Onze psychiaters en psychologen zijn gespecialiseerd in complexe psychische aandoeningen.

Expertise

Belastbaarheid, verzekeraars en rechtbanken

Zonder wachtlijsten

Altijd binnen 2 weken een eerste afspraak

Tijd & aandacht

Ruim de tijd en aandacht voor de patiënt

PrioCura bedrijfspsychiatrie

Een werknemer die uitvalt. De laatste maanden ging het al minder goed. Vaak ziek, deadlines niet halen of ‘gedoe’ en conflicten op de werkvloer. Als werkgever is het van groot belang om snel duidelijk te krijgen wat er speelt. Als er sprake is van een lichamelijke aandoening dan is de diagnose meestal snel duidelijk. Bij psychische klachten is dat vaak lastiger.

Er is weinig algemene kennis, er hangt een taboe omheen en ‘iedereen is wel eens somber’. Het gevolg is dat werknemers vaak langdurig uitvallen en thuis komen te zitten. Een onwenselijke situatie omdat de weg terug naar werk vaak langer en moeilijker is en vooral omdat het vermijdbaar is. Priocura denkt mee en komt snel tot de kern van de zaak: wat is er psychisch aan de hand en wat is er nodig voor herstel. Onze psychiaters zijn academisch opgeleid en hebben veel ervaring in snelle maar degelijke probleemanalyses. 

Samen gaan we voor beter

Polikliniek

Binnen onze polikliniek behandelen wij complexe of ernstige psychiatrische stoornissen. Wij besteden extra aandacht aan diagnostiek en voeren uitsluitend evidence-based en efficiënte behandelingen uit.

Bedrijfspsychiatrie

Wij optimaliseren van arbocuratieve samenwerking tussen psychiatrie en bedrijfsartsen en daarnaast het bevorderen van toegang tot hoogwaardige psychiatrische diagnostiek en behandeling voor werknemers.

diagnostiek en behandelaanbod

Waarbij kunnen we helpen?

PrioCura is gespecialiseerd in psychiatrische zorg en psychiatrische expertise. Aanmelding bij PrioCura is mogelijk bij behoefte aan snelle en specialistisch advies op het gebied van re-integratie bij psychische stoornissen. Wij geven de bedrijfsarts handvaten om het herstel te versnellen. Werknemers met problemen die binnen onze polikliniek behandeld kunnen worden, kunnen binnen 10 werkdagen terecht. Een gedegen en spoedig advies bij psychisch verzuim vormt de basis voor snelle en adequate behandeling en zorgt voor sneller herstel en re-integratie.

Wij werken samen met

De ervaringen van onze cliënten

Masterclass volgen

Arbocuratieve samenwerking op het gebied van psychiatrie draait voor een belangrijk deel uit kennisoverdracht. Wij organiseren dan ook meerdere malen per jaar geaccrediteerde masterclasses om de deskundigheid van bedrijfsartsen, arboartsen, maar ook casemanagers en arbodeskundigen te bevorderen.

Agenda