Focus op psyche en verzuim

Betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek door specialisten. Zorgvuldige diagnostiek en evidence-based behandelingen. Start binnen twee weken

Zonder wachtlijsten

Altijd binnen 2 weken een eerste afspraak

Tijd & aandacht

Ruim de tijd en aandacht voor de opdrachtgever en de cliënt

Arbeid & Gezondheid

Wij bieden verschillende medische onderzoeken aan. Onze verzekeringsartsen geven deskundig advies over de mogelijkheden voor werk in relatie tot ziekte, in de verschillende fasen van het arbeidsongeschiktheids proces. Wij adviseren over de geleverde re-integratie-inspanningen van de werkgever, juridische zaken en gerechtelijke geschillen.

Deze dienstverlening is gericht op het adviseren van onder andere bedrijfsartsen, casemanagers en juristen voor mensen die (langdurig) ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn.

Wij bieden verschillende medisch belastbaarheidsonderzoeken aan. Deze onderzoeken bieden duidelijkheid over de gezondheidsklachten en medische beperkingen in relatie tot ziekte. 

Met een verzekeringsgeneeskundige expertise ondersteunen wij werkgevers en werknemers in verschillende fasen van het arbeidsongeschiktheidsproces. Bijvoorbeeld als er geen consensus is over de uitkomst van WIA-beoordeling van het UWV of over een opgelegde loonsanctie.

Specialismen

Medische belastbaarheid

Onze medische onderzoeken geven helderheid over arbeidsvermogen, bijvoorbeeld als re-integratie vastloopt of als er onzekerheid is over verdere stappen. Onze verzekeringsartsen werken nauw samen met psychiaters en psychologen.

Behandeling van psychische problemen

Binnen onze polikliniek behandelen wij complexe of ernstige psychiatrische stoornissen. Wij besteden extra aandacht aan diagnostiek en voeren uitsluitend evidence-based behandelingen uit.

Onafhankelijke expertise

Samenwerking tussen psychiaters, verzekeringsartsen en bedrijven bij psychisch verzuim. Onze specialisten adviseren over inzet van interventies en bieden deskundig en onafhankelijk onderzoek bij verklaring en onderbouwing van verzuim en beperkingen.

Bedrijfspsychiatrie

Een gedegen en spoedig advies bij psychisch verzuim vormt de basis voor snelle en adequate behandeling en zorgt voor sneller herstel en re-integratie. PrioCura is daarin gespecialiseerd.

Wij geven een interventie advies indien er behoefte is  aan een snel en specialistisch advies op het gebied van re-integratie bij psychische stoornissen. Wij geven de bedrijfsarts handvaten om het herstel te versnellen.

Bij een psychiatrische expertise wordt er een diepgaand onderzoek verricht en worden voorgaande beoordeling en behandeltrajecten meegewogen. Er wordt een objectieve beoordeling van de mentale gezondheid verricht.

Interventie advies door een psychiater

Polikliniek

Werknemers met psychische problemen die binnen onze polikliniek behandeld kunnen worden, kunnen binnen 10 werkdagen terecht. 

De ervaringen van onze cliënten

Masterclass volgen

Arbocuratieve samenwerking op het gebied van psychiatrie draait voor een belangrijk deel uit kennisoverdracht. Wij organiseren dan ook meerdere malen per jaar geaccrediteerde masterclasses om de deskundigheid van bedrijfsartsen, arboartsen, maar ook casemanagers en arbodeskundigen te bevorderen.

Agenda

Wij werken samen met

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie