Verwarring in de re-integratie: Hoe het FML en IZP verschil de werknemer dupeert

Als voorbereiding op de weg naar de WIA is een belastbaarheidsonderzoek dé tool om de verwachtingen van deze aanvraag te meten. Het vroegtijdig opstellen van een doelstelling geeft meer tijd om in de praktijk te ontdekken of dit doel realistisch is of bijgesteld zou moeten worden. In de praktijk horen wij dat de bedrijfsarts zelf de functionele mogelijkheden lijst (FML) wel invult, echter is dit toch écht anders dan het inzetbaarheidsprofiel (IZP). En dit kan leiden tot verrassingen bij de WIA-beoordeling.

Door de afstemming van de bedrijfsarts met de verzekeringsarts over de belastbaarheid van de werknemer wordt er een aansluiting gemaakt tussen de beroepsgroepen in het belang van de werknemer. Want die staat natuurlijk voorop. Iedereen is gebaat bij een juiste inschatting van de belastbaarheid, de werknemer voor een passende re-integratie en de bedrijfsarts voor het adviseren over deze re-integratie plannen en stappen. Als hier een verschil in zit, kan dit voor verrassingen zorgen per einde wachttijd bij het UWV.

Nu is het belastbaarheidsonderzoek vaak ingezet indien de 104 weken arbeidsongeschiktheid naderen. Ons idee is echter om dit eerder in het traject in te zetten. Met name om het verschil van het IZP en FML kleiner te maken, waardoor de kans groot is dat per einde wachttijd er geen verrassingen zijn en dat dit termijn mogelijk niet eens gehaald wordt.

Wat wij nu zien is dat bij psychische problematiek er vanwege wachtlijsten en onduidelijke diagnoses weinig tot geen re-integratie wordt opgestart. Terwijl dit eigenlijk bij milde psychische problematiek niet bijdraagt aan herstel. Onze aanpak biedt inzicht in de mate van ernst van de psychische problematiek en geeft daarbij direct de passende FML, waardoor re-integratie eerder kan worden opgezet wat een directe bijdrage levert aan het herstel van de werknemer.

Aanmelden bij PrioCura Bedrijfspsychiatrie